Hangar 5 på omslaget av A Perfect Guide

Den 2 april kunde man läsa om NCC:s fina projekt Hangar 5 i Svenska Dagbladets helgbilaga A Perfect Guide. Projektet fick även ta plats på omslaget och inne i tidningen fanns det möjlighet att läsa mer om kvarterets utveckling, projektets miljöarbete samt områdets serviceutbud.

ÖVRIGA INTRESSANTA NYHETER