Bild på en liten växt som sticker ut ur ett frö, med en ofokuserad vy av grönska i bakgrunden.

Hangar5 certifieras för dig och kommande generationer

SMART REDAN FRÅN START

För att uppnå den högsta nivån inom BREEAM har vi tänkt till ordentligt redan från början. Vi har utvecklat en kontorsmiljö med dokumenterat hälso- och miljösäkra byggmaterial. Stora delar av materialet är dessutom återvunnet, vilket betyder lägre koldioxidutsläpp. Det trä vi använder kommer från hållbart skogsbruk, certifierat enligt FSC eller PEFC. Genom hela processen har vi arbetat proaktivt, till exempel med avfallshantering och minimering av spill. Hangar5 är dessutom en flexibel byggnad som över tid kan anpassas efter behov, på så sätt ökar lokalernas livslängd då de enkelt kan byggas om för nya användningsområden. Summan av dessa åtgärder och fler därtill är ett minskat klimatavtryck. Och det är ju smart.

ÅTERVINNING ÄR ETT VINNANDE KONCEPT

Under projekteringen av Hangar5 planerade vi noggrant för att ta vara på allt, inte minst fyllnadsmassa. Det ledde till ett effektivt återbruk. Bland annat tog vi vara på 80 000 ton bergmaterial som kunde återanvändas på plats vilket ledde till färre transporter. För klimatet betydde det en minskad påverkan med över 250 ton CO2e. Under byggnation har vi också använt material med återvunnet innehåll, exempelvis armeringsjärn från återvunnen metall. För klimatet betydde det minskad påverkan med ungefär 620 ton CO2e. Slutligen kunde vi återvinna mer än 98 % av byggavfallet där mer än 85 % av det avfallet nu är förberett för materialåtervinning som kan gynna en annan byggnation. Återvinning är win-win.

HÄR HJÄLPER VI NATUREN PÅ TRAVEN

Hangar5:s vackra, gröna tak och innergårdens spirande växtlighet är inte bara en fröjd för ögat, det är också praktiskt. Här fungerar grönska och växtbäddar som en passage för fåglar och insekter. Men också som uppsamling och rening av dagvattnet vilket minskar risken för översvämningar och säkerställer att endast rent vatten släpps ut i naturen. Det här är lösningar som gör att den biologiska mångfalden bibehålls och stärks i området runt Hangar5. Det skapar trivsel för alla.

NY TEKNIK HAR EFFEKT PÅ ENERGIFRÅGAN

Genom att använda innovativ teknologi kan vi skapa en energiförsörjning med låga koldioxidutsläpp vilket kommer resultera i en minskad klimatpåverkan under driftskedet med nästan hälften, eller 10 000 ton CO2e (under 60 år). Behaglig värme och svalka kommer från miljömärkt fjärrvärme och fjärrkyla. Energiprestandan är dessutom 35 % bättre jämfört med vad som vanligtvis byggs. Vi har också installerat en mängd energieffektiva lösningar som behovsstyrd ventilation, energisnål LED-belysning och hissar som genererar energi vid nedfärd. Allt det här möjliggör för grön finansiering av Hangar5.

VI TÄNKER PÅ DITT VÄLMÅENDE

Ljus, ljud och lufthälsa är faktorer som alla påverkar din arbetsdag. I Hangar5 har vi säkrat en god inomhusmiljö där enbart hälsosäkra material används. Vi skapar också ett effektivt, termiskt klimat som är anpassat för respektive funktion i huset. Dessutom är kontorshusen utformade så att dagsljus flödar in i lokalerna samt har utblick mot utemiljöer och växtlighet. Vi har skapat flexibla miljöer för olika behov samt särskilda rum som bjuder in till en stressfri ljudmiljö. Sammantaget ger detta förutsättningar för god trivsel, ett bra arbetsklimat och friska, nöjda medarbetare.

HÅLLBART FRÅN DÖRR TILL DÖRR

Hangar5 är skapat för grön transport. Här rullar tvärbanan in och stannar fem meter från entrén. Är du cykelburen rullar du hela vägen in till kontoret och parkerar i ett av cykelrummen. Duschar, omklädningsrum och torkskåp gör att du lätt kan förvandla din cykeltur till ett riktigt träningspass och dessutom ge dig ut och lunchträna i alla väder. För dagar då bilen krävs har vi framtidssäkrat med laddplatser så att du inte ska stå utan el.

VI KAN ALLTID GÖRA MER

Utöver BREEAMs oberoende granskning byggs Hangar5 enligt NCC:s interna program för en hållbar arbetsplats. Det innebär att Hangar5 lever upp till de sociala och miljömässiga krav vi själva har satt upp – som att ge erfarenhet till människor som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden eller att återvinna så stora delar av byggavfallet som möjligt.

Här kan du läsa mer om hur vi gör för att göra skillnad.

Ett gräsbeklätt tak.