Om projektet

Om Hangar 5

NCC utvecklar Hangar 5 som består av fyra nyproducerade huskroppar med kontor, hotell, handel och samhällsservice. Kvarteret är beläget som ett kommunikationsnav mellan Bromma Flygplats och handelsplatsen Bromma Blocks i direkt anslutning till tvärbanans Kistagren.

Fakta

För oss på NCC är hållbarhet viktigt. Dag för dag, byggnad för byggnad vill vi hjälpa till att skapa en bättre värld genom att välja smarta material, återanvända när det är möjligt och skapa inspirerande miljöer. Vi strävar efter att skapa platser som främjar klimat och omgivning, arbetsplatser som får människor att må bra samt städer som inkluderar alla invånare.

Nyproduktion av fyra hus.
LOA: ca 50 000 kvadratmeter.
Projektstart: 2018. Löpande inflyttning av hyresgäster från 2021 och framåt.
Klassificering: ambition att nå BREEAM OUTSTANDING.
Arkitekt: BAU.
Hyresgäster i urval: ICA Maxi Storhandel, Quick Office, SATS, BIZ Apartments, Sharp, BRA, XXL med flera.