Stadspodden från Hangar 5

Coworking och e-handel är två trender i stark utveckling just nu. Hur påverkar de människorna och fastighetsutvecklingen i våra städer?

I Stadspodden, som spelades in i en av byggbodarna vid Hangar 5, diskuterar Lena Boberg, vd ICA fastigheter, Daniella Waldfogel, näringspolitisk expert vid Stockholms handelskammare och Katarina Wåhlin Alm, chef NCC Property Development Sverige utvecklingen av dessa två fenomen.

Länk till stadspodden avsnitt Coworking och e-handel.

ÖVRIGA INTRESSANTA NYHETER