Se möjligheter i både utmaningar och svårigheter

Hur hanterar man egentligen bygget av 80 000 komplexa kvadratmeter på en byggplats som inte erbjuder större yta än själva byggytan? Och det i en miljö som i hög grad omges och påverkas av såväl bil- och busstrafik som flyg- och snart även spårtrafik.

Jag heter Ola Sahlberg och är projektchef med ansvar för stomme och fasad på projektet Hangar 5. Hangar 5 är ett stort kvarter, uppdelat på fyra separata byggnadskroppar ovan mark och med stora gemensamma ytor under. Det ligger alldeles intill Bromma flygplats, mellan Sundbybergs centrum och Brommaplan, där Stockholms stad beslutat omvandla det gamla industriområdet Ulvsunda till en ny levande stadsdel.

Spännande. Och svårt.

Det är en spännande plats att bygga på, men också en stor utmaning som ställer särskilda krav på logistik och genomförande. Då är rutin och erfarenhet en fördel, eftersom det hjälper en att agera proaktivt och att kunna förutse vad som kan komma att hända. För saker händer – och då behöver man lugnt, sansat och metodiskt kunna hantera det som sker i händelsernas centrum.

Inte ensam

Som projektchef med ansvar för stomme och fasader så handlar mitt jobb till stor del om de ”hårda delarna”, att säkra själva skalet och se till att hela Hangar 5 blir en garanterat tät konstruktion. Det är ett stort ansvar, men jag är inte ensam. Stomarbete handlar ju om mer än de hårda delarna och vi är tre med huvudansvar inom stomområdet. Kenneth Hjertstedt hanterar till exempel stomkompletteringen, vilket handlar om stomarbete med mer hyresgästanapassat fokus, medan Harald Stjernström har ett övergripande ansvar för båda delarna. Vi jobbar alla nära ihop.

Komplext att få allt på plats

Här pratar vi om ett bygge som omfattar 80 000 kvm, det är ett stort projekt. I botten bygger vi först en infrastruktur i två plan under marknivå om sammanlagt cirka 36 000 kvm. Infrastrukturen är gemensam för hela kvarteret och här hittar vi garage, installationsutrymmen och Icas nya stora handelsplats. Ovan mark bygger vi sedan fyra huskroppar, med tre kontorsfastigheter och ett hotell.

Ett av de svårare momenten i ett sådant här projekt är att få allt stommaterial på plats, det handlar ju om både stora och tunga volymer. Att hantera stora volymer stål på begränsat utrymme kan vara en rätt knepig arbetsmiljömässig nöt att knäcka och det gäller att verkligen jobba med logistiken för att kunna skapa säkra lyftzoner.

Säkra lyftzoner är A och O

För att jobba säkert med den här typen av tunga lyft måste det av säkerhetsskäl finnas avspärrningar och fria ytor under lyftzonen, med två bjälklag utan pågående arbete, Det gäller att ha full koll på vem som befinner sig när, var och hur. Vissa moment får därför ske dagtid, medan andra behöver genomföras kvällstid. Detta för att alla yrkesgrupper ska kunna vara verksamma i så stor utsträckning som möjligt och för att de ska kunna jobba säkert.

Även läget i sig omfattar stora logistiska utmaningar. Dels har vi flygplatsen och dess infart att ta hänsyn till, som betraktas som riksintresse. Dels har vi bron med ett pågående bygge för tvärbanan, som sätter stora begränsningar i lyft- och lossningszoner. Men det mesta brukar lösa sig om man väljer att se möjligheter i stället för problem.

Fördel fungerande organisationer

Om arkitekten går igång på projektets komplexitet så kan man väl säga att jag går igång på att skapa fungerande organisationer – för det brukar leda till fungerande projekt. Och det gillar jag!

/Ola Sahlberg, projektchef

ÖVRIGA INTRESSANTA NYHETER