Hangar 5 – Urban och hållbar miljö med hög trivsel

Kraven på miljö och hållbarhet inom bygg- och fastighetsbranschen ökar och allt fler väljer att miljöcertifiera sina byggnader. NCC:s stora projekt Hangar 5 i Bromma är inget undantag. För Elin Haglund som är projektingenjör på NCC är hållbarhetsarbetet en självklarhet.

Hangar 5 ska klassificeras som ”excellent” enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM. Det är Europas ledande miljöcertifieringsverktyg för byggnader – och NCC har valt att använda sig av BREEAM i alla sina fastighetsutvecklingsprojekt.

För mig som jobbar med kvalitet, miljö och fukt har certifieringen blivit en självklarhet och ett viktigt verktyg i arbetet. Oavsett om det handlar om hållbara materialval, avfallsplaner, cykelparkering, cirkulär resursanvändning eller social hållbarhet.

Biotoptak bidrar till mer hållbara lösningar
Ursprungligen bestod fastigheten av en stor grusplan. Innan vi startade produktionen tog vi hit en ekolog, som hjälpte oss med att göra en inventering av de ekologiska värdena på platsen. 
De var låga, men grusunderlaget bidrog till att filtrera dagvattnet. När vi nu ersätter gruset med hårda och täta fastighetsytor, förlorar vi den viktiga dagvattenfiltreringen och har därför valt att återskapa den med hjälp av bland annat biotoptak.

Genom att plantera på terrasser och bygga biotoptak skapar vi miljöer som inte bara är vackra att titta på, de bidrar även med en naturlig rening av dagvattnet. Biotoptaken kommer också att bli boplatser för många insekter. Med hjälp av den ekologiska expertisen och naturligt inhemska växter förbättrar vi platsens ekologiska värden när husen är färdigbyggda.

Hållbart även i längden
Vattenhushållning är ett av alla områden som bedöms inom BREEAM. När vi tar hand om det naturligt renade dagvattnet från taken och leder det till innergårdens växtbäddar, skapar vi en lösning som kan hålla gårdarna gröna utan att vi behöver tillföra vatten via andra bevattningslösningar. Det gör biotoptaken, terrasserna och dagvattenhanteringen till viktiga delar i vår satsning på hållbara lösningar och vårt arbete med BREEAM. Med de här lösningarna tar vi också höjd för framtida klimatförändringar med fler skyfall, eftersom vi får en långsammare avrinning som hjälper oss att hantera mer ihållande regn.

Men BREEAM innebär mer än att hantera regn och skapa bättre en plats för fler insekter. Bara några av de andra områden som bedöms inom miljöcertifieringen är energianvändning, inomhusklimat, avfallshantering, projektledning, byggnadens placering i förhållande till allmänna kommunikationsmedel, byggnadsmaterial och föroreningar. Att tänka miljösmart och arbeta hållbart är ständigt närvarande i projektet, från ritbord och byggprocess till färdigt resultat.

Ett kvitto på bra miljö

Jag ser miljöcertifieringen som ett kvitto på att huset både byggs och nyttjas på ett bra sätt, ur miljö- och hållbarhetsperspektiv. Vi vill skapa en hållbar miljö som upplevs både tillgänglig och skön att vara i. En bra miljö för alla som vistas här.

Elin Haglund, projektingenjör på NCC med ansvar för kvalitet, miljö och fukt vid Hangar 5

ÖVRIGA INTRESSANTA NYHETER