Hangar 5 får unik BREEAM Outstanding certifiering

Hangar 5 i vinterskrud.

Hangar 5 har miljöcertifierats enligt BREEAM, vilket innebär att fastigheten lever upp till höga krav på bland annat låg energiförbrukning, god ventilation och minskad resursanvändning. Kontors- och hotelldelen uppnår högsta nivå Outstanding, och handelsdelen i fastigheten uppnår Excellent, den näst högsta nivån i miljöcertifieringssystemet.

– Det här är en viktig milstolpe för Hangar 5. Vi har höga ambitioner för vårt hållbarhets- och klimatarbete och BREEAM-certifieringen är ett fint kvitto på att det ger resultat. Det är dessutom extra glädjande att Hangar 5:s kontors- och hotelldel når Outstanding-nivå på miljöcertifieringen, och att det är den första hotellbyggnaden i Sverige som gör det, säger Andreas Lindelöf, chef NCC Property Development Stockholm.

Hangar 5 har erhållit certifieringen bland annat genom ett aktivt klimatanpassningsarbete. Exempelvis uppsamling och rening av dagvatten vilket minskar risken för översvämningar och säkerställer att endast rent vatten släpps ut i naturen, samt tillskapande av grönytor som ger förbättrad biodiversitet samtidigt som det bidrar till trivsel och välmående.

– Alla våra fastighetsutvecklingsprojekt miljöcertifieras som ett led i ett aktivt arbete med miljö och hållbarhet genom hela fastighetsutvecklingen. En certifierad byggnad garanterar dessutom fördelar för hyresgästerna, till exempel bättre inomhusklimat och därmed ökat välbefinnande för de anställda. Samtidigt är certifieringen också viktig för investerare som vill att deras fastigheter ska ha en hållbar miljöprofil, säger Andreas Lindelöf.

I Sverige finns det totalt cirka 165 BREEAM-certifierade nya byggnader, och av dem är det endast nio som uppnått den högsta nivån Outstanding. Godkänd certifiering innebär att fastigheten utvärderats inom ett antal fastställda områden så som energi- och vattenanvändning, inomhusklimat, byggnadsmaterial och avfallshantering.

ÖVRIGA INTRESSANTA NYHETER