Brommastaden

Området kring Bromma flygplats och Ulvsunda är ett av Stockholms största och mest intressanta utvecklingsområden utanför innerstaden. Fastighetsägarna i området har nu genom sitt byggherreforum enats om en gemensam utvecklingsvision för området. Arbetet går under namnet Brommastaden.

Stadsutveckling i Bromma

Servicen vid Hangar 5 är optimal. Tvärbanans nya hållplats ligger i direkt anslutning till kontorsentrén och Bromma flygplats ligger bara en station bort. Vill man cykla går det givetvis bra då det finns både dusch och omklädningsrum och kör man bil finns det tillgång till laddplatser. I huset finns ICA Maxi med apotek, ett flertal restaurang, SATS gym, long stay-hotell och hela butiksutbudet i Bromma Blocks alldeles runt hörnet. Bromma förvandlas just nu från industristad till urban blandstad. Områdena Mariehäll och Ulvsunda övergår från industriområden till levande kvarter med kontor, bostäder och detaljhandel tätt sammanvävt med handelsområdet Bromma Blocks.

Byggherreforumet Brommastaden består i dagsläget av fastighetsägarna NCC, CBRE GI samt Swedavia.
Stockholm Stad, genom S:t Erik Markutveckling, Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret, har också funnits med i en nära dialog. Samarbetet inleddes under våren 2019 för att gemensamt titta på helheten och skapa en övergripande utvecklingsplan som hänger ihop.

– Vi är många fastighetsägare och många intressen som ska tillvaratas. Tack vare detta forum har vi nu även en gemensam vision om området och en bra plattform för att diskutera hur vi bäst utvecklar ett av Stockholms bästa lägen. Vi ser gärna att fler fastighetsägare kring dessa områden ansluter sig till Brommastaden, säger Andreas Lindelöf, regionchef Stockholm, NCC Property Development.